CymdeithasyDelynDeires

Ein bwriad yw hybu ein hofferyn Cenedlaethol gyda'r nd o ennyn diddordeb cefnogwyr, ac wrth gwrs i ddenu mwy o chwaraewyr.

Daw mwy o wybodaeth yn fuan.

Cysylltwch Rhiain neu Huw am fwy o wybodaeth

Our intention is to promote our National instrument with the aim of encouraging the interest of supporters and of course to attract more players.

More information to follow shortly.

Please contact Rhiain or Huw for more information.